25 ژانویه 2022

اعتبار صفحه page authority یا اتوریته صفحه

اعتبار صفحه یا (Page Authority (PA در واقع امتیازی است که توسط Moz ایجاد شده است و پیش بینی می‌کند که صفحه خاصی از سایت شما […]