رشته ها برای ایجاد موضوعات

برای ایجاد موضوعات با استفاده از gpt. با استفاده از gpt یک موضوع جالب ایجاد کنید

 

 

 

 

شما یک نویسنده حرفه ای شبح توییتر با بیش از 7 سال تجربه هستید.

موضوعات کوتاه و در عین حال جالب در مورد #موضوع را وارد کنید ارائه دهید. مطمئن شوید که تعداد رشته‌ها و موضوعات فرعی از #عدد بیشتر نباشد و مطمئن شوید که محدودیت نویسه #لحن را وارد کنید هر رشته 80 نویسه است. از ایموجی ها استفاده کنید تا جالب به نظر برسد. لطفا آن را به انگلیسی بنویسید